Πίνακας Τιμών Αναφοράς

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τον πίνακα  με τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των Δικηγόρων.