Σύνδεσμοι
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ταμείο Νομικών
ΤΥΔΕ
ΛΕΔΕ

ΠΙΕΡΙΑ

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Δήμος Κατερίνης
Δήμος Δίου Ολύμπου
Δήμος Πύδνας Κολινδρού
Επιμελητήριο Πιερίας
Τουριστικός Οδηγός Πιερίας
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. – Ο.Τ.Α.
Αστικές συγκοινωνίες Κατερίνης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A.E. Κτηματολογικό Γραφείο Κατερίνης – Αυγουστίνου 32 & Παπαντωνίου γωνία (Περιοχή ΚΤΕΛ), τηλ. 23510-30445, ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 – 20:00

Ελληνική Δημοκρατία – Δημόσιοι Φορείς

Η Κυβέρνηση στο Διαδίκτυο
Προεδρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας
Υπουργικό Συμβούλιο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Taxisnet
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Δικαιώματα του Πολίτη

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.)
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)

Πανεπιστήμια – Νομικές Σχολές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νομικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Νομικής

Διάφορα Νομικά

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Τροχαίου & Ασφαλιστικού Δικαίου Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “NOMOS”Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ”