Ταμεία Υγείας

Ταμεία Υγείας

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ
Σωκράτους 53, 10431 Αθήνα
Πρόεδρος 2105296101
Γραμ. Προέδρου 2105296102
Δ/ντης Ασφάλισης 2105296104
Δ/ντης Παροχών 2105296271
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων 2105296165
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων 2105296171
Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων 2105296243
Τμήμα Συντάξεων & Λοιπών Παροχών 2105296272
Τμήμα Συντάξεων & Λοιπών Παροχών 2105296274
Τμήμα Εισφορών Αμίσθων 2105296140
Τμήμα Εισφορών Αμίσθων 2105296134
Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων 2105296182
Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων 2105296184
Τμήμα Περιουσίας – Διαχείρισης Υλικού Ενσήμων & Δ.Δ.Δ 2105296192
Τμήμα Περιουσίας – Διαχείρισης Υλικού Ενσήμων & Δ.Δ.Δ 2105296194
Δ/ντης Διοικητικού – Οικονομικού 2105296281
Δ/ντης Διοικητικού – Οικονομικού 2105229751
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 2105296195
FAX 2105296129
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο 2108811337
Τηλεφωνικό Κέντρο 2108256988
Τηλεφωνικό Κέντρο 2103306148
Τηλεφωνικό Κέντρο 2103306149
Τηλεφωνικό Κέντρο 2103306673
FAX 2108814398
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αχαρνών 29, 10439 Αθήνα
Γραμματεία 2108822138
Γραμματεία 2108822076
FAX 2108822914
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων)
Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
Διευθυντής 2107798231
Τμήμα Δαπανών 2107767118
Τμηματάρχης Διοικητικού & Δαπανών 2107767114
Λογιστήριο 2107767115
FAX 2107716708