ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΚ: ΑΠΟΧΗ 187ΠΚ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/10/2023