Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023.