ΔΣΚ – Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Διορθώσεις ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Κτηματολόγιο – Κτηματογράφηση