ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δ.Σ.Κ. με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καλείστε, όσοι ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθείτε σε κατάλογο δικηγόρων οι οποίοι θα παρέχουν  νομικές υπηρεσίες και νομική βοήθεια (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, να ενημερώσετε σχετικά τη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Παρασκευή 15/04/2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το έγγραφο που ακολουθεί.

Από τη Γραμματεία του ΔΣΚ.