ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 
Η Οργανωτική Επιτροπή Β΄ Εξεταστικής Περιόδου της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22 του ν. 4194/2013 και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 26/8-9-2021 και 27/8-9-2021 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνέχεια της από 22-10-2021 απόφασής της περί ορισμού τόπου και χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού, έκανε δεκτές τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων δικηγόρων και όρισε ως τόπο των εξετάσεων το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (3ος όροφος) και χρόνο εξέτασής αυτών, όπως ορίζεται στους συνημμένους πίνακες. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στο συνημμένο πίνακα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται βάσει αύξουσας σειράς του αριθμού μητρώου ασκουμένου.
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καλούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα ασκούμενου δικηγόρου και α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 (ΦΕΚ Β΄ 4919/24-10-2021) ή β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ως άνω ΚΥΑ ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ως άνω ΚΥΑ.
Επίσης, τις ημέρες της εξέτασής τους υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας καινα τηρούν εν γένει ταμέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς επίσης να φέρουν ασχολίαστους Κώδικες νομοθεσίας.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στον Covid-19. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα λειτουργεί στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου το Ιατρείο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με δυνατότητα διενέργειας rapidtest (απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση των υποψηφίων).
Στο χώρο των εξετάσεων και καθ’ όλη τη  διάρκειά τους θα λειτουργεί υπηρεσία catering, ενώ θα διατίθεται προς χρήση των υποψηφίων το πάρκινγκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες διενέργειας των εξετάσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ασημίνα Στρίμπα, Πρόεδρος ΔΣ Κατερίνης
Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ
 
Συνημμένα:
1.   Πίνακες υποψηφίων
2.   Διάγραμμα αιθουσών εξέτασης
3.   Βεβαίωση συμμετοχής


Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται σωστά τα ακόλουθα αρχεία, μπορείτε να τα κάνετε λήψη από τους συνδέσμους που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης.

Download (PDF, 77KB)


Download (DOC, 28KB)


Download (PDF, 367KB)


Download (PDF, 355KB)


Download (PDF, 357KB)


Download (PDF, 353KB)