Ενημέρωση: Προγραμματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ Δ.Σ.Κ. και του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 29/07/2021 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης και του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, για το νομικό έλεγχο εγγραπτέων πράξεων και τη νομική υποστήριξη των συναλλασσόμενων σε Κτηματολογικά Γραφεία.
Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Κ. στην διαδικασία επιλογής, που θα ακολουθήσει για την κατάρτιση Μητρώου Νομικών Εισηγητών.
Οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 20 ωρών, με αντικείμενο τη νομοθεσία του Εθνικού Κτηματολογίου, τη λειτουργία των υπηρεσιών των κτηματολογικών Γραφείων και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην άνω Σύμβαση, να δηλώσουν συμμετοχή στο portal.olomeleia.gr (απαιτείται σύνδεση στην ιστοσελίδα με “username” και “password”), μέχρι την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Σας γνωρίζουμε ότι για τον χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και με αποκλειστική ευθύνη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.