Ε.Σ.Π.Α. – Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Πρόσφατη Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο (Από την Γραμματεία του ΔΣΚ)
3. Υπεύθυνες δηλώσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και VII της προκήρυξης
4. Για την τεκμηρίωση των εσόδων: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους 2019, με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).  
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: 
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1269
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5270


Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το αρχείο, δοκιμάστε να ανανεώσετε τη σελίδα.

Download (PDF, 1.49MB)