Τηλέφωνα Υπηρεσιών Πιερίας
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351046140 – 141 – 142 – 144 – 147 – 148
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ2351046446
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ)2351029807
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2351051946
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2351046624
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2351046623
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2351046620
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ2351351260
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350400
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2352350112
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ2353350115
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350000
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΕΥΘ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2351020173
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΤΥΥΧΙΑ ΣΙΟΥΛΗ – ΒΟΤΣΗ 2 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ2351045039 (esiouli@yahoo.gr )
ΕΦΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ –  ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ2351045186
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ2351024713
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.katerinis@aade.gr
Γραμματεία2351353300, 2351353301, 2351353302
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2351353261, 2351353262, 2351353263, 2351353264, 2351353265, 2351353266, 2351353267, 2351353268, 2351353269, 2351353270, 2351353271, 2351353272, 2351353273, 2351353274, 2351353275, 2351353276, 2351353277, 2351353278, 2351353279
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2351353260
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2351353320
Εισόδημα2351353240, 2351353241, 2351353242, 2351353243, 2351353244, 2351353245, 2351353248, 2351353249
Έλεγχος2351353330, 2351353331, 2351353332, 2351353333, 2351353334, 2351353335, 2351353336, 2351353337, 2351353338, 2351353339, 2351353340, 2351353341, 2351353342, 2351353343, 2351353344, 2351353345, 2351353346, 2351353347, 2351353348
Επικοινωνία για ραντεβού2351353300
Επόπτης Ελέγχου2351353315
Έσοδα2351353372, 2351353373, 2351353374, 2351353375, 2351353376, 2351353377, 2351353378, 2351353379, 2351353381, 2351353384
Έσοδα Προϊστάμενος2351353370
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )2351353366, 2351353367, 2351353360, 2351353361, 2351353362
Κεφάλαιο2351353211, 2351353212, 2351353215, 2351353216
Μητρώο2351353321, 2351353324, 2351353327
Προϊστάμενος2351353310
Πρωτόκολλο2351353307, 2351353308
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2351353210
Ταμείο – Διαχείριση – Τ.Π.&Δ.2351353385
Τεχνικός Διαχειριστής2351353305, 2351353306
Υποδιευθυντής2351353311
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα2351353220, 2351353221, 2351353222, 2351353225, 2351353226