Τηλέφωνα Υπηρεσιών Πιερίας
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351046140 – 141 – 142 – 144 – 147 – 148
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ2351046446
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ)2351029807
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2351051946
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2351046624
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2351046623
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2351046620
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ2351351260
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350400
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2352350112
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ2353350115
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350000
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΕΥΘ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2351020173
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΤΥΥΧΙΑ ΣΙΟΥΛΗ – ΒΟΤΣΗ 2 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ2351045039 (esiouli@yahoo.gr )
ΕΦΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ –  ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ2351045186
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ2351024713
ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διευθυντής ΔΟΥ2351353310
Υποδ/ντης Ελέγχου2351353311
Προϊστάμενος -η Τμήματος Ελέγχου2351353315
Έλεγχος2351353330-348
Κ.Β.Σ.2351353360-362,366-367
Προϊστάμενος-η Τμήματος Δικαστικού2351353260
Δικαστικό Υπάλληλοι2351353261-279
Προϊστάμενος-η Τμήματος Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους φορολογούμενους2351353210
Εισόδημα2351353240-245,248-249
Φ.Π.Α. -Αυτοκίνητα2351353220-222,225-226
Κεφάλαιο2351353211-212,215-216
Προϊστάμενος-η Τμήματος Εσόδων2351353370
Έσοδα Υπάλληλοι2351353372-379,381,384
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Διαχείριση-Ταμείο2351353385
Προϊστάμενος – η τμήματος Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2351353320
Μητρώο Υπάλληλοι2351353321-324-327
Γραμματεία2351353300-302
Πρωτόκολλο2351353307-308
Τεχνικός Διαχειριστής Δ.Ο.Υ.2351353305-306
ΓΕΦ Αιγινίου2353023100
Είσοδος2351353201