Τηλέφωνα Υπηρεσιών Πιερίας
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351046140 – 141 – 142 – 144 – 147 – 148
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ2351046446
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ)2351029807
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2351051946
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2351046624
ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2351046623
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2351046620
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ2351351260
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350400
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ2352350112
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ2353350115
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ2351350000
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΕΥΘ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2351020173
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΤΥΥΧΙΑ ΣΙΟΥΛΗ – ΒΟΤΣΗ 2 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ2351045039 (esiouli@yahoo.gr )
ΕΦΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ –  ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ2351045186
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ2351024713