Τελωνείο

Τελωνείο

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
2°χλμ. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Διευθυντής 2351076704
FAX 2351032666
Τμήμα Γενικών θεμάτων & Δικαστικού 2351022883
Δασμολογικών Διαδικασιών 2351076276
Τελωνειακών Διαδικασιών 2351027960
ΤΕΛΩΝΟΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ
Αλυκή Κίτρους
2351071420