Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ), Κύπρου 2
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης
Προϊσταμένη 2351023238
Προϊσταμένη 2351045971
Προσωπικό 2351034191
Προσωπικό 2351045972
Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης
Προϊστάμενος 2351079066

essaymoment