Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε.

Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Ι.Κ.Α.
Ηπείρου 2
Τηλ. Κέντρο 2351035911
Τηλ. Κέντρο 2351045163
FAX 2351021050
Προϊστ. Τμήμα Εσόδων 2351045174
Προϊστ. Τμήμα Παροχών Ασθένειας 2351045169
Προϊστ. Τμήμα Οικονομικό 2351045165
Λογιστήριο 2351045166
Ταμείο 2351045167
Προϊστ. Τμήμα Μητρώου 2351045162
Ο.Α.Ε.Ε. – Ταμείο Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας
Αναλήψεως 4
Τηλ. Κέντρο 2351029917
Τηλ. Κέντρο 2351024713