Δ.Ο.Υ. Κατερίνης

Δ.Ο.Υ. Κατερίνης

Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α’-Β’)
Χατζόγλου 48
Προϊστάμενος 23513- 53310
Υποδιευθυντής Φορολογίας 23513- 53314
Υποδιευθυντής Ελέγχου 23513- 53311
Επόπτης Eλέγχου 23513- 53315
Eλεγχος 23513- 53316 έως 327, 53220 έως 224
Εισόδημα 23513- 53360, 53361, 53371
Φ.Π.Α. 23513- 53370, 53371, 53281
Αυτοκίνητα 23513- 53370, 53371, 53281
Μητρώο 23513- 53331 έως 337
Κεφάλαιο 23513- 53250 έως 255
Επιμελητές 23513- 53295, 53298 έως 359
Eσόδα 23513- 53340, 53341, 53351
Έξοδα 23513- 53357, 53358
Δικαστικό 23513- 53258
K.B.Σ. 23513- 53380, 53381, 53387
Γραμματεία 23513- 553300 εως 302
FAX 2351353399
ΤΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΕΚ)
Π.Π.Γερμανού 32
Προϊστάμενος 2351038855
Γραμματεία 2351038817
Επόπτης 2351038892
Ελεγκτές 2351037281
Ελεγκτές 2351037565
Ελεγκτές 2351075382
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αγ. Λαύρας 26
Προϊστάμενος 2351029888
FAX 2351029394
Προσωπικό 2351027060