Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΑΔΙΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΙΚ όπως έχει διαμορφωθεί από τις εκλογές του 2018:


ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ E-MAIL
Πρόεδρος Σεραπλής Δημήτριος 2351035305-6977251630 seraplis1@gmail.com
Αντιπρόεδρος Νάνου Αικατερίνη 2351078668-6977258597 katnanou@gmail.com
Γραμματέας Ξανθόπουλος Χρήστος 6977342102 chrisxanth63@gmail.com
Ταμίας Μπίτος Χρήστος 2351401091-6973678299 bitoslaw@gmail.com
Μέλος Μπρουσκέλης Ι. Χαράλαμπος 2351028956-6984458298 brouskelis@outlook.com
Μέλος Κομαΐτη Κυριακή 2351075200-6981775649 kiki.komaiti@gmail.com
Μέλος Σεϊταρίδου Σοφία 2351075549-6945803102 sofseitaridou@gmail.com