Διεύθυνση Δασών Πιερίας

Διεύθυνση Δασών Πιερίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Τέρμα Ηπείρου
Διευθυντής 2351045560
FAX 2351045561
Γραφείο Ανάπτυξης θήρας – Ιχθυοπονιας 2351045568
Δασοτεχνικών Έργων 2351045483
Δασοτεχνικών Έργων 2351045484
Δασοτεχνικών Έργων 2351045485
Διοικητικό – Λογιστικό 2351045487
Διοικητικό – Λογιστικό 2351045563
Διοικητικό – Λογιστικό 2351045564
Τμήμα Δασικό 2351045470
Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών 2351045480
Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών 2351045481
Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών 2351045565
Προγραμματισμού & Μελετών 2351045473
Προγραμματισμού & Μελετών 2351045474
Προγραμματισμού & Μελετών 2351045475
Προστασίας Δασών 2351045566
Προστασίας Δασών 2351045567
Προστασίας Δασών 2351045569
Χαρτογράφησης 2351045471
Χαρτογράφησης 2351045472
Συνεργεία Κτηματογράφησης 2351045477
Γραφείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 2351045482
Δασονομεία:
Ηπείρου Τέρμα 2351045479
Ρητίνης 2351082216
Φωτεινών 2351081123