Α’- Β’ βάθμια εκπαίδευση

Α’- Β’ βάθμια εκπαίδευση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π. Τσαλδάρη 8
Διευθυντής 2351022751
FAX 2351022727
Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων Γενικής & Τεχνικής
Επαγγελματικής Κατεύθυνσης 2351022727
Γραφείο Αγωγής Υγείας 2351022727
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 2351020042
1ο Γραφείο 2351020376
Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2351079264
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π. Τσαλδάρη 8
Διευθυντής 2351023242
FAX 2351023242
Γραμματεία 2351022569
Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων 2351075205
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας 2351046666
Τμήμα Πολιτιστικών θεμάτων 2351045109
Σχολικοί Σύμβούλοι 1ης Περιφέρειας 2351029150
Σχολικοί Σύμβούλοι 3ης Περιφέρειας 2351079092
2ης Περιφέρειας 2351046717
Προσχολικής Αγωγής 2351079130
Προϊστάμενος 2351079210
Γραμματεία 2351079211
Μηχανοργάνωση 2351079212
ΠΥΣΠΕ 2351046700