Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου κλπ.


  • Κατεβάστε το αρχείο (excel) και κάντε “κλικ” στο “ενεργοποίηση επεξεργασίας” (πάνω δεξιά).
  • Στο κάτω τμήμα του φύλλου υπάρχουν οι εξής καρτέλες: Δικ. Ένσημο, Τέλος Απογράφου, Μήνυση και Χαρτόσημο Εγγραφής Υποθήκης.