Διοικητικό Συμβούλιο


Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τ. Γραφείου Κινητό
Πρόεδρος  Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης Δ. Δημάδη 5 2351033468 6932650816
Αντιπρόεδρος  Παπαντωνίου Αντώνιος Α' Παρ. Δ. Δημάδη 1 2351047770 6944583550
Γεν. Γραμματέας  Μπαλάτος Γεώργιος Ειρήνης 9 2351035006 6937125225
Ταμίας  Γιδαράκος Περικλής Μ. Αλεξάνδρου 60 2351073531 6974022588
Μέλος Αργυροπούλου Αφροδίτη Βάρναλη 3 2351028170 6977501686
Μέλος Ξανθόπουλος Χρήστος Τ. Τερζοπούλου 9 - 6977342102
Μέλος Ιορδανίδης Παναγιώτης Κύπρου 1 2351045868 6948066097
Μέλος Τόνας Θεόδωρος Βάρναλη 5 2351046701 6946008587
Μέλος Δίντσης Γεώργιος Κανάρη 2 2351077255 6944794131
Μέλος Κουκιώτης Δημήτριος Π.Π. Γερμανού 29 2351025842 6973744120
Μέλος Τσιμερίκας Πρόδρομος Δ. Δημάδη 5 2351028710 6937435174