Σημαντική υπενθύμιση – καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2016

Την Τετάρτη 31/01/2018 λήγει η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2016, υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ. Τα ποσά καταβολής αναλύονται στους παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του κάθε δικηγόρου.