ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 (ΦΕΚ)


Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2020 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 24.7.2020, Σάββατο 25.07.2020 και Κυριακή 26.07.2020 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι
γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που θα υποδείξει η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 16.07.2020 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση),
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και
δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ αντίστοιχα).

Ακολουθεί ολόκληρο το ΦΕΚ.


Download (PDF, 131KB)

fek_exetaseis_dikigoron
Title: fek_exetaseis_dikigoron (0 click)
Caption:
Filename: fek_exetaseis_dikigoron.pdf
Size: 131 KB