Προκήρυξη – Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, βάσει του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208).

Download (PDF, 264KB)

prokirixi-yp.hl.diak.
Title: prokirixi-yp.hl.diak. (0 click)
Caption:
Filename: prokirixi-yp-hl-diak.pdf
Size: 264 KB