Προκήρυξη Διαγωνισμού – Εισαγωγή 120 Σπουδαστών στην Εθν. Σχολή Δικ. Λειτουργών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου 64693/01-10-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1738/01-10-2019, ΑΔΑ: ΩΜΓΨΩ-661. 

Ακολουθεί σχετικό έγγραφο:


Download (PDF, 125KB)

prokirixi - ethniki sxoli dikastwn
Title: prokirixi - ethniki sxoli dikastwn (0 click)
Caption:
Filename: prokirixi-ethniki-sxoli-dikastwn.pdf
Size: 125 KB