Παροχή Νομικής Βοήθειας – 2018

Όσοι δικηγόροι επιθυμούν να ενταχθούν στους καταλόγους για την παροχή Νομικής Βοήθειας για ποινικές και αστικές υποθέσεις, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην γραμματεία του Συλλόγου έως και την Πέμπτη 25/01/2018.

Να σημειωθεί ότι η διάκριση θα γίνει σε υποθέσεις Ειρηνοδικείου, Πρωτοδικείου και Ποινικές.
Εκ της Γραμματείας του Συλλόγου.