Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, κατά τη χθεσινή του (25/01/2018)
συνεδρίαση, αποφάσισε την παράταση έως τις 28/02/2018 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016.