Κατάθεση αιτήσεων προς Πρωτοδικείο & Ειρηνοδικείο Κατερίνης

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου Κατερίνης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα ακόλουθα email:

Υπενθυμίζουμε ότι oι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά εξακολουθούν να μην χρειάζονται χαρτοσήμανση.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σχέδια αιτήσεων για το Πρωτοδικείο. Μπορείτε αφού κατεβάσετε και συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το είδος αίτησης που σας ενδιαφέρει, να το αποστείλετε στο ως άνω λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να βρείτε την αίτηση που σας ενδιαφέρει πατήστε εδώ (αιτήσεις Ειρηνοδικείου).και  εδώ (αιτήσεις Πρωτοδικείου).

Τέλος και εναλλακτικά, μόνο όμως για τις αιτήσεις αρμοδιότητας Πρωτοδικείου, σας δίνετε η δυνατότητα αφού εκτυπώσετε τις αιτήσεις σας, να τις συμπληρώσετε χειρόγραφα και να τις αποστείλετε μέσω φαξ στους ακόλουθους αριθμούς: 2351059303 & 2351059301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες γραμματείες των δικαστηρίων στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Ειρηνοδικείο: 2351059383-384-385

Πρωτοδικείο: 2351059301-303-329-330