Επαναπροσδιορισμός Αναβληθέντων Υποθέσεων Πρωτοδικείου – Πράξη 310/2020 Επαναλειτουργία Δικαστηρίων

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων Πρωτοδικείου που ανεβλήθησαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (lockdown – Covid19)

Υποθέσεις που είχαν αρχικά οριστεί για τις 19/03/2020:

Download (PDF, 226KB)


Υποθέσεις που είχαν αρχικά οριστεί για τις 02/04/2020:

Download (PDF, 223KB)


Υποθέσεις που είχαν αρχικά οριστεί για τις 09/04/2020:

Download (PDF, 231KB)


Υποθέσεις που είχαν αρχικά οριστεί για τις 07/05/2020:

Download (PDF, 222KB)


Οδηγίες για την συζήτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της 4ης Ιουνίου 2020:

Download (PDF, 175KB)


Πράξη 310/2020 – Επαναλειτουργία Δικαστηρίων:

Download (PDF, 139KB)

EPANAL. DIKAST. 01-06-2020
Title: EPANAL. DIKAST. 01-06-2020 (0 click)
Caption:
Filename: epanal-dikast-01-06-2020.pdf
Size: 139 KB
PINAKIO 19-3-2020
Title: PINAKIO 19-3-2020 (0 click)
Caption:
Filename: pinakio-19-3-2020.pdf
Size: 226 KB
PINAKIO 2-4-2020
Title: PINAKIO 2-4-2020 (0 click)
Caption:
Filename: pinakio-2-4-2020.pdf
Size: 223 KB
PINAKIO 7-5-2020
Title: PINAKIO 7-5-2020 (0 click)
Caption:
Filename: pinakio-7-5-2020.pdf
Size: 222 KB
PINAKIO 9-4-2020
Title: PINAKIO 9-4-2020 (0 click)
Caption:
Filename: pinakio-9-4-2020.pdf
Size: 231 KB
SYZ.ASF.METR.
Title: SYZ.ASF.METR. (0 click)
Caption:
Filename: syz-asf-metr.pdf
Size: 175 KB