Δύο θέσεις εργασίας δικηγόρων στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κ. Μηλιάς Πιερίας

Το υποκατάστημα στην Ελλάδα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ADRA Deutschland e.V. αναζητά για το Κέντρο Φιλοξενίας Κάτω Μηλιάς Πιερίας τις εξής ειδικότητες:

• Δύο (2) δικηγόρους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας
• Δύο (2) ψυχολόγους
• Δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς
• Δύο (2) διερμηνείς – διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με άπταιστες γνώσεις Αραβικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Η διάρκεια της ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με μία αρχική δοκιμαστική περίοδο που θα λήξει στις 30.06.2017.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά) και να χειρίζονται με άνεση το πρόγραμμα MS Office.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ημεδαπές ή διεθνείς ΜΚΟ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής Κατερίνης/Πιερίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/υποψήφιες να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.adragr@gmail.com

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων: 05.05.2017