Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΑΔΙΚ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΙΚ όπως έχει διαμορφωθεί από τις εκλογές του 2015:


ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος Στρίμπα Ασημίνα
Αντιπρόεδρος Μπρουσκέλης Ι. Χαράλαμπος
Γραμματέας Χανδόλιας Νικόλαος
Ταμίας Σεραπλής Δημήτριος
Μέλος Τόνας Θεόδωρος
Μέλος Μπίτος Χρήστος
Μέλος Τσιρώνη Χρυσούλα