Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΑΔΙΚ


iStock_000000419014Medium

Το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙΚ όπως έχει διαμορφωθεί από τις εκλογές του 2015 είναι το εξής:

 

Πρόεδρος: Στρίμπα Ασημίνα

Αντιπρόεδρος: Μπρουσκέλης Ι. Χαράλαμπος

Γραμματέας: Χανδόλιας Νικόλαος

Ταμίας: Σεραπλής Δημήτριος

Μέλος: Τόνας Θεόδωρος

Μέλος: Μπίτος Χρήστος

Μέλος: Τσιρώνη Χρυσούλα