Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε Εξετάσεις Δικηγόρων (Α’ Περ. 2020)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποψηφίων 

  • 1) Αίτηση συμμετοχής (με ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) – Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υπαγωγής στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων,
  • 2) Πιστοποιητικό Άσκησης (Από τον Δικηγορικό Σύλλογο),
  • 3) Αντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου (ή ανάλογο πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο),
  • 4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  • 5) Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 65,00€ , που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 7793. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις για δεύτερη φορά, το παράβολο θα είναι αξίας 30,00€ και θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 8417.

Download (PDF, 117KB)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης πατώντας εδώ.