Δεν απέχουν οι δικηγόροι Κατερίνης την Τετάρτη 17/05

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης αποφάσισε ομόφωνα ότι οι δικηγόροι Κατερίνης θα ασκήσουν κανονικά τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17.05.2017.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Χ. Μπρουσκέλης Γ. Μπαλάτος